DLA JEDNYCH SPORT WYCZYNOWY

Dla innych rekreacja

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zaproszenie na Walne-sprawozdawczo wyborcze ZC OKSW.

Email Drukuj PDF

logo

ZAPROSZENIE
Działając na podstawie § 19 Statutu OKSW Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej zaprasza na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych, które odbędzie się 11.06.2018 godz. 17.00 w Sali konferencyjnej na przystani CRS Ukiel ul. Olimpijska 1 w Olsztynie. Drugi termin 11.06.2018 godz. 17.15. Planowany porządej obrad zebrania poniżej.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Członków OKSW
1. Rejestracja Delegatów
2. Otwarcie zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WSWZC
4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2016 i rok 2017
8. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2016 i rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i 2017
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
dla władz stowarzyszenia za rok 2016 i 2017
11. Podjęcia stosownej Uchwały NWZC nr 1. dotyczącej pkt. 10
12. Wniosek Zarządu o uzupełnienie brakujących członków do Zarządu Stowarzyszenia
13. Podjęcie stosownej Uchwały NWZC nr 2. dotyczącej pkt. 12
14. Wniosek Zarządu o uzupełnienie brakujących członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
15. Podjęcie stosownej Uchwały NWZC nr 3. dotyczącej pkt. 14
16. Dyskusja otwarta nad zmianami dotychczasowych zapisów w Statucie OKSW w celu dostosowania organizacyjnego stowarzyszenia do wymogów Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
17. Uchwalenie stosownej Uchwały NWZC nr 4. dotyczącej zmian w zapisach Statutu OKSW dotyczącej pkt. 16
18. Wolne wnioski
19. Zakończenie Zebrania.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
You are here: Start